Details page

Skrova fyr


Foto: Kristine Moltu
Skrova fyr er et ledfyr og ble opprettet i 1922. Det hadde lenge vært behov for bedre fyrbelysning i Vestfjorden og dette fyret erstattet et mindre fyr som tidligere lå i innseilinga til Skrova. Det nye fyret hadde et støpejernstårn på 20 meter med tåkesignal, og et 3. ordens fyrapparat. Det hadde tidligere stått på Moholmen fyr, som hadde blitt bygget ned i 1914. Fyret ble utstyrt med Nord-Norges første radiofyr i 1932, som kan kalles en forløper for vår moderne GPS. Fyrstasjonen ble elektrifisert i 1951. Skrova fyr var et av de siste fyrene i Norge som ble avfolket. Det ble automatisert og avbemannet 29. juli 2005. Fyret har fremdeles betydning som værstasjon. Fyret er fredet og eid av Kystverket.