Details page

Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog
Åbord, fortøyingsfeste for segleskip. Alder er uviss, men dei kan ha vore sett opp rundt 1700-tallet. På den tida var det ein større handel og tollstad på Løkegarden. Borgund var sentrum for handel, men mykje av handelen gjekk via tollstaden på Valderøya. Åborden har vore restaurert av Valderøy historielag. Omlag 50 m S ligg det nokre steinar som kan vere restar av ei tilsvarande steinrøys. Segleskutene kunne fortøye med åbordane og ha ankeret ned på utsida.


Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog

Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog

Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog