Details page

Førtøyingskar Valderøya


Foto: Frode Pilskog
I 1876 fekk staten løyve til å setje opp 4 fortøyingskar på Valderhaug. Staden var foreslått av losoldermannen i Ålesund. I 2005 vart fortøyingskaret restaurert med bruk av betong


Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog