Details page

Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog
Åbord på Valderøya. Åbord er fortøyingsfeste for seglskuter. Frå gamalt av heitte det åburd. Etter å, noko som er oppå og burd el. byrd, noko ein ber. Namnet kan tyde det ein berer oppå eller det som skal låse fortøyingspålen. Ivar Åsen skriv aabord, Fortøininspunkt, en pæl eller Steenhob, hvorved et Fartøi kan fortøies. Maaske egentl. Aaburd. Denne er restaurert med bruk av betong med datering 2005.


Åbord Valderøya


Foto: Frode Pilskog