Details page

Moholmen fyr


Foto: Kristine Moltu
Moholmen fyr ble opprettet i 1914 for rutetrafikken som gikk i Vestfjorden. Det hadde et kraftig 3.ordens lynblinkapparat. Da det nye fyret på Skrova ble opprettet i 1922 ble lynblinkapparatet flyttet dit. På Moholmen ble det satt opp et svakere fast lys med hele elleve sektorer. Da Tranøy fyr på Hamarøy skulle fornyes i 1936 ble Moholmen fyr igjen redusert. Ståpejernstårnet ble nemlig demontert og flyttet til Tranøy. På Moholmen ble fyrlykta nå plassert på et vinkeljernstativ med kledning. Moholmen ble elektrifisert i 1963 og automatisert og avfolket i 1974. Fyret eies av Kystverket.