Details page

Mehamn


Foto: Erling Simonsen
Mehamn ble forholdsvis sent bosatt, men på grunn av gode havneforhold vokste bygda raskt utover 1800-tallet. Rundt 1910 var stedet blitt et av de største fiskeværene i Øst-Finnmark. I dag er Mehamn et livskraftig fiskevær der tradisjonene holdes i hevd. Tørrfisken går for det meste til eksport, mens lokalbefolkningen sverger til sin elskede boknafisk.


Mehamn

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset