Details page

Omgang


Foto: T. Johnsrud
Omgang var i eldre tid et av de største fiskeværene på Nordkynhalvøya. Her var både kirke og tingsted. Omgang er mest kjent for hekseprosessene som fant sted her på 1620-tallet. Senere gikk det tibake med stedet, og mange av de fastboende flyttet til Mehamn i 1819. Likevel var det fastboende her ute til etter krigen.


Omgang

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset