Details page

Ruin fergekai Torvik


Foto: Frode Pilskog

Siste synlege murar etter nedlagt fergekai i Torvik. Rundt desse murane er det asfaltert og inngår i eksisterande kai og hurtigruterminal. Det var to fergeruter her. Den eine gjekk Torvik-Runde og den andre Torvik-Hatløy-Ulsteinvik. Torvik-Runde vart nedlagt same dag som Rundebrua vart opna i 1982. Medan sambandet Torvik-Hatløya-Ulsteinvik vart nedlagt i 1976. Herøybrua erstatta sambandet.