Details page

Loshytte på Runde


Foto: Frode Pilskog
Loshytte på Runde. Hytta vart bygt rundt 1960 som utkikkstad for losane. Øya Runde har ei loshistorie som strekker seg over fleire hundre år. Losstasjonen på Runde vart lagt ned i 1996


Loshytte på Runde


Foto: Frode Pilskog

Loshytte på Runde


Foto: Frode Pilskog

Loshytte på Runde


Foto: Frode Pilskog