Details page

Økologisk smittefare til havs


NRK (c)

Norsk skipsfart blir pålagt å følge nye retningslinjer som skal hindre forurensing av havet. Hvorfor? Og hvordan? Internasjonale miljøvernmyndigheter vedtar bestemmelser som skal ivareta artsmangfoldet til havs, og forhindre at dyre-og plantearter blir transportert til nye farvann der de ikke hører hjemme.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN