Details page

Borrehaugene


NRK (c)

Borrehaugene kalles en samling gravhauger i Horten kommune i Vestfold, nær Borre kirke. Haugene er fra tidsrommet 600-900 etter Kristus. I dag brukes også navnet Borreparken. I 1852 gjorde vegarbeidere et av de største funnene fra vikingtid i dette området. Det var en skipsgrav fra tidlig vikingtid, men båten var mye dårligere bevart enn Osebergskipet og Gokstadskipet, som nå er bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. 

Borrehaugene og Borrefunnet har gitt navn til en kunst-stil, Borrestilen, som er karakteristisk for tidlig vikingtid, fram til midt på 900-tallet.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN