Details page

Bandakkanalen


NRK (c)

Bandakkanalen, som går gjennom Telemark, var i sin tid en veldig viktig livsåre i fylket. I dette klippet fra 1971 følger vi turistskipet MS Victoria oppover kanalen, fra starten i Skien i øst, gjennom Løveid sluse og videre vestover, til siste stopp som er Dalen. Reisen går gjennom flott natur, og syv trange sluser hever MS Victoria 72 meter over havnivå på sin ferd mot vest. 

På veien møter vi blant annet tømmerfløtere og en stykkgods-båt, og vi får innblikk i sentral historie og geografi knyttet til Telemarks vannvei mellom Dalen og havet.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN