Details page

Fyrenes historie i Vestfjorden


NRK (c)

Et fyr er et tårn med kraftig fyrlykt på steder til havs, eller langs kysten, der skip har behov for hjelp til å navigere (styre). Et fyr kan også kalles et sjømerke eller seilmerke. Før var fyrene bemannet, men i nyere tid har stadig flere fyr langs Norskekysten blitt nedlagt eller automatisert. Fyrene er en viktig del av vår kystkultur og skipsfartshistorie, og det er vedtatt en verneplan for norske fyr.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN