Details page

Landegode fyr i Vestfjorden


NRK (c)

Det er mange fjorder som heter Vestfjorden. Denne reportasjen gjelder et havområde mellom Lofoten og Salten i Nordland fylke. Hurtigruta krysser Vestfjorden mellom Bodø og Stamsund. Et fyr er et tårn med kraftig fyrlykt på steder til havs eller langs kysten der skip har behov for hjelp til å navigere (styre). Et fyr kan også kalles et sjømerke eller seilmerke. Før var fyrene bemannet, men i nyere tid har stadig flere fyr langs Norskekysten blitt nedlagt eller automatisert. Det er vedtatt en verneplan for norske fyr, som er en viktig del av kystkulturen og skipsfartshistorien vår. Denne havstrekningen har mange fyr. Her lærer du blant annet om ''hurtigrutefyret'' Landegode.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN