Details page

Kai med sjøbud Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Kai. Restar etter ei eldre gamal kai, men har ei moderne utviding (skoten stein). Det er ei sjøbud på den gamle delen av kaia. Sjøbuda er i dårleg stand, sannsynlegvis 1930-50 talet. Det ligg ein fortøyingsbolt på Ø del av kaia som er eldre enn kaia, frå 1900. SØ for kaia ligg eit steinbrot omlag 12x20 m stort. Det er eit moderne steinbrot, nytta etter 2. verdskrig. Her har ein brukt dynamitt og maskiner. Om lag 1950-talt. Steinen har vore nytta til kaibygging. Kanskje kaia og sjøbuda har vore nytta i samband med sildefiske.