Details page

Fortøyingsring Langholmen


Foto: Frode Pilskog
T-bolt. Fortøyingsfeste sett ned i 1900. Det har i ettertid blitt sett opp ei ny kai her, men bolten er ivaretatt. Eit nytt målingsmerke er malt på kaia omlag 6 m N for bolten. T-bolten er sett opp samstundes med dei 2 andre fortøyingsringane på Langholmane.