Details page

Ruin etter våningshus Kalvøya


Foto: Frode Pilskog
Ruin etter våningshus, Karl-garden. Ved folketellinga i 1910 budde Karl Hatlø her med kone, to døtre og ein son. Familien dreiv både gard og fiske.


Ruin etter våningshus Kalvøya


Foto: Frode Pilskog

Ruin etter våningshus, Karl-garden. Ved folketellinga i 1910 budde Karl Hatlø her med kone, to døtre og ein son. Familien dreiv både gard og fiske.