Details page

Ruin etter sjøbud, naust, stø og åbord Kalvøya


Foto: Frode Pilskog

Restar etter ei sjøbud (4 x 3 m), eit naust (3 x 6 m), ei stød og 2 moglege åbord. Utanfor åborda er det ei god naturhamn. Avstand mellom sjøbuda og naustet er 5 m Ø-V.

 Ruin etter sjøbud, naust, stø og åbord Kalvøya


Foto: Frode Pilskog

Restar etter ei sjøbud (4 x 3 m), eit naust (3 x 6 m), ei stød og 2 moglege åbord. Utanfor åborda er det ei naturleg god hamn. Avstand mellom sjøbuda og naustet er 5 m Ø-V.

 

Ruin etter sjøbud, naust, stø og åbord Kalvøya


Foto: Frode Pilskog

Restar etter ei sjøbud (4 x 3 m), eit naust (3 x 6 m), ei stød og 2 moglege åbord. Utanfor åborda er det ei naturleg god hamn. Avstand mellom sjøbuda og naustet er 5 m Ø-V.