Details page

Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog
Ruinar etter eit naust (14 x 6m) og eit draksehus (8,5 x 4,5 m). Naustet var tidlegare raudfarga og vart kalla Jektenaustet. Ø for desse ligg ei stød. Om lag 5 m N for murane ligg ein bytestein med innhogt merke i bakkant. I bakgrunnen ser ein handelsstaden Borgarøya.


Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog
 

 

Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog

 

 

Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog
Bytestein med innhogt merke i bakkant. I bakgrunnen ser ein handelsstaden Borgarøya.

Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog
Bytestein med innhogt merke. I bakgrunnen ser ein handelsstaden Borgarøya.