Details page

Landgangsvor Kyrkjegardsvika


Foto: Frode Pilskog

Landgangsvor, kalla for "Likvoren". Voren er 24 m lang, 2,8 m brei og 1 m høg. Voren har vore restaurert rundt 1996. Det går eit vegfar i bakkant av voren. Vegen går til privat gravplass for familien Vik. Familien rodde frå Herøy kyrkje til denne gravplassen. Offentleg gravplass frå 1870 åra.

 Vor Kyrkjegardsvika


Foto: Frode Pilskog

Vor, kalla for "Likvoren". Voren er 24 m lang, 2,8 m brei og 1 m høg. Voren har vore restaurert rundt 1996. Det går eit vegfar i bakkant av voren. Vegen går til privat gravplass for familien Vik. Familien rodde frå Herøy kyrkje til denne gravplassen. Offentleg gravplass frå 1870 åra.

 

Vor Kyrkjegardsvika


Foto: Frode Pilskog

Vor, kalla for "Likvoren". Voren er 24 m lang, 2,8 m brei og 1 m høg. Voren har vore restaurert rundt 1996. Det går eit vegfar i bakkant av voren. Vegen går til privat gravplass for familien Vik. Familien rodde frå Herøy kyrkje til denne gravplassen. Offentleg gravplass frå 1870 åra.