Details page

Varde Guleskjeret


Foto: Frode Pilskog

Liten varde på Guleskjeret. Liten varde på ein lav holme, Guleskjeret. Steinvarden er 65 cm høg. Steinvarden ser ut som ein trekant og markerer innløpet mot Skinnbrokleida og Borgarøya. Liten, men godt synleg.

 



Varde Guleskjeret


Foto: Frode Pilskog

Liten varde på Guleskjeret.Liten varde på ein lav holme, Guleskjeret. Steinvarden er 65 cm høg. Steinvarden ser ut som ein trekant og markerer innløpet mot Skinnbrokleida og Borgarøya. Liten, men godt synleg.

 

Varde Guleskjeret


Foto: Frode Pilskog

Liten varde på ein lav holme, Guleskjeret. Steinvarden er 65 cm høg. Steinvarden ser ut som ein trekant og markerer innløpet mot Skinnbrokleida og Borgarøya. Liten, men godt synleg.