Details page

Ruin Hustuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Murar etter hustuft. Ei lita stove med skot. Huset har vore 8x5 m. Ligg i eit dalsøkk på høgste punktet på holmen. Truleg våningshuset til bruket Minde. Ved folketellinga i 1910 budde det ein eldre enkemann her saman med to tenestepiker. Gardbrukaren var i tilleg opsynsbetjent ved torskeopsynet.  

 Ruin Hustuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Murar etter hustuft. Ei lita stove med skot. Huset har vore 8x5 m. Ligg i eit dalsøkk på høgste punktet. Truleg våningshuset til bruket Minde. Ved folketellinga i 1910 budde det ein eldre enkemann her saman med to tenestepiker. Gardbrukaren var i tilleg opsynsbetjent ved torskeopsynet.  

 

Ruin Hustuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Murar etter hustuft. Ei lita stove med skot. Huset har vore 8x5 m. Ligg i eit dalsøkk på høgste punktet.