Details page

Ruin Nausttuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin etter nausttuft. Naustet har truleg vore 7x4,5 m. Naustet har hatt skot i NV ende. Ø for støa ligg ein vor. Støa er meget fin, murt opp steinar om lag 3,5 m brei. Spor etter bor. Hol etter lunnane. Lunnane har vore bolta i S del.

 Ruin Nausttuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin etter nausttuft. Naustet har truleg vore 7x4,5 m. Naustet har hatt skot i NV ende. Ø for støa ligg ein vor. Støa er meget fin, murt opp steinar om lag 3,5 m brei. Spor etter bor. Hol etter lunnane. Lunnane har vore bolta i S del.

 

Ruin Nausttuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin etter nausttuft. Naustet har truleg vore 7x4,5 m. Naustet har hatt skot i NV ende. Ø for støa ligg ein vor. Støa er meget fin, murt opp steinar om lag 3,5 m brei. Spor etter bor. Hol etter lunnane. Lunnane har vore bolta i S del.

 

Ruin Nausttuft Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin etter nausttuft. Naustet har truleg vore 7x4,5 m. Naustet har hatt skot i NV ende. Ø for støa ligg ein vor. Støa er meget fin, murt opp steinar om lag 3,5 m brei. Spor etter bor. Hol etter lunnane. Lunnane har vore bolta i S del.