Details page

Ruin Sjøbud Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin. Restar etter sjøbud. Omlag 15x5 m. Klar og tydeleg. I neste vik, restar etter naust. Mange små steinbrot langs sjøkanten.

 Ruin Sjøbud Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin. Restar etter sjøbud. Omlag 15x5 m. Klar og tydeleg. Moltustranda i bakgrunnen.

 

Ruin Sjøbud Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin. Restar etter sjøbud. Omlag 15x5 m. Klar og tydeleg. I neste vik, restar etter naust. Mange små steinbrot langs sjøkanten.