Details page

Ruin Sjøbud Lisje Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Ruin. Murrestar etter sjøbud 5x7 m. Kan ha vore større på land. Sannsynlegvis 11x7 m. Gavlen mot sjøsida i S. Mykje stein etter mur har ramla ut i sjøen. Stor dybde utanfor. Kunne ta imot store båtar.