Details page

Øyebolt Hatløya


Foto: Frode Pilskog

Øyebolt med ring. Gamal øyebolt for små båtar. Her kunne ein fortøye og deretter nytte rekkverket like ved. I bakgrunnen Håkonsholmen. Hamna er freda av Riksantikvaren.

 

 Øyebolt Hatløya


Foto: Frode Pilskog

Øyebolt med ring. Gamal øyebolt for små båtar. Her kunne ein fortøye og deretter nytte rekkverket like ved.