Details page

Rekkverk Hatløya


Foto: Frode Pilskog

Rekkverk til ilandstiging til/frå Hatløya. Folk på Håkonsholmen hadde beiterett på denne sida av Hatløya. 

 

 Rekkverk Hatløya


Foto: Frode Pilskog

Rekkverk til ilandstiging til/frå Hatløya. Folk på Håkonsholmen hadde beiterett på denne sida av Hatløya.