Details page

Fortøyingsring Håkonsholmen


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med ring. Malingsmerke omlag nord for bolten. Håkonsholmen i bakgrunnen.