Details page

Fortøyingsring Holmeneset


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Ligg på Holmeneset, tilhøyrer Håkonsholmen. Malingsmerke 1 m NØ. Om lag 2 m V for bolten ligg større steinar som kan ha blitt brukt som fortøying, åbord

 

 Fortøyingsring Holmeneset


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Ligg på Holmeneset, tilhøyrer Håkonsholmen. Malingsmerke 1 m NØ. Om lag 2 m V for bolten ligg større steinar som kan ha blitt brukt som fortøying, åbord

 

 

Åbord Holmeneset


Foto: Frode Pilskog

Åbord. Om lag 2 m V for bolten ligg større steinar som kan ha blitt brukt som fortøying.

 

 

Fortøyingsring Holmeneset


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Ligg på Holmeneset, tilhøyrer Håkonsholmen. Malingsmerke 1 m NØ. I bakgrunnen Håkonsholmen.