Details page

Steinbrot Skarvika N


Foto: Frode Pilskog
Steinbrot i sjøkant. Lett tilgjenge for båt. Spor etter bor langs fjøra


Steinbrot Skarvika N


Foto: Frode Pilskog

Steinbrot Skarvika N


Foto: Frode Pilskog
Spor etter boring