Steinbrot Skarvika S

Steinbrot Skarvika S


Foto: Frode Pilskog