Details page

Steinbrot Skarvika S


Foto: Frode Pilskog
Skifer steinbrot ved nes. God hamn. Spor etter bor. Båtar har gått tett inn til berget og teke ut skifer


Steinbrot Skarvika S


Foto: Frode Pilskog