Details page

Fortøyingsring Borgarøya


Foto: Frode Pilskog
Kryssholt med ring. Var nesten gjengrodd. Ringen kom fram etter graving. Malingsmerke i nedkant. Tilsvarande kryssholt på motsatt side av sundet


Fortøyingsring Borgarøya


Foto: Frode Pilskog
Mooring point