Details page

Tørnring på Herøy


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Sterkt rusta, vanskeleg å sjå om det har vore kryssholt. Dårleg stad for fortøying, kanskje den har vore nytta som varpestolpe.Tørnring på Herøy


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Sterkt rusta.