Details page

Tørnring på Herøy


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt. Ligg på eit skjer. Ved flo sjø ligg kryssholten ved sjøkanten. Kan ankre større båtar ved bruk av andre registrerte kryssholtar. Holten ligg på det høgste punktet på skjeret.