Details page

Ringbolt Herøy


Foto: Frode Pilskog

Ringbolt. Sett opp lokalt. Sannsynlegvis nytta når folk skulle til kyrkja.Ringbolt Herøy


Foto: Frode Pilskog

Ringbolt. Sett opp lokalt. Sannsynlegvis nytta når folk skulle til kyrkja.

Ringbolt Herøy


Foto: Frode Pilskog

Ringbolt. Sett opp lokalt. Sannsynlegvis nytta når folk skulle til kyrkja.