Details page

Ringbolt Herøy


Foto: Frode Pilskog

Ringbolt. Lokalt oppsett bolt. Sannsynlegvis nytta når folk skulle til kyrkja.