Details page

Lanterne Møyaskrevet


Foto: Frode Pilskog

Møyaskrevet. Rundtlysande grøn lanterne. Stang som står på ei flu. Oppsett 1948