Details page

Tørnring på Fugleholmen


Foto: Frode Pilskog

Tørnring på sørsida av Fugleholmen. Fugleholmen ligg rett nordaust for Herøy, den gamle kyrkje- og handelsstaden. Holmen dannar eit trangt sund mellom Herøy og Smedholmen. Her finn ein mange fortøyingsboltar på begge sider av sundet. På Fugleholmen er der fire totalt, der ein av dei er plassert ut mot hovudleia som stryk forbi rett nordanfor.