Details page

Brodtkorbbruket


Foto: Torstein Johnsrud
Den Vardø-baserte familien Brodtkorb hadde fiskebruk og butikker flere steder langs finnmarkskysten. Til Gamvik kom de tidlig på 1840-tallet og etablerte seg med butikk og to fiskebruk. I likhet med resten av bebyggelsen i Gamvik, ble Brodtkorbbruket brent ned til grunnen da de tyske troppene trakk seg ut av Finnmark høsten 1944. Bygningene som står i dag ble oppført i perioden 1946 til ca. 1956, og er et av få bevarte gjenreisningsbruk i Finnmark. Det var i drift fram til 1969, da krakk i tørrfiskmarkedet førte til nedleggelse.På midten av 1980-tallet kjøpte kommunen anlegget, og i perioden 1990 - 1995 ble bygningene restaurert og tilrettelagt for museumsformål. I 1998 kunne Gamvik museum flytte inn og gi fiskebruket nytt liv. En viktig del av utstillingene er viet byggets tidligere funksjon og historie. Brodtkorbbruket har status som et verneverdig teknisk-industrielt kulturminne.