Details page

Fortøyingsring Hamnevika


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsring. T-bolten ligg på eit nes. Utsyn mot Hamneholmen og dei tre andre fortøyingsringane