Details page

Tørnring Hamnevika


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsring. T-bolten ligg på eit nes. Malingsmerke ligg omlag 2 m mot S. Utsikt mot Flø og Godøya i N.