Details page

Tørnring Hamnevika


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsring. T-bolt som er godt synleg i leia mot N. Det eine krysset er benda. Malingsmerke ligg 2 m mot sør.