Details page

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog
Gravrøysfelt med 63 røyser. Ligg med utsyn mot leia og havet. Røysene er datert til bronsealder. Det er gjort funn av asbestkeramikk. Gravrøysfeltet er skilta og tilgjengeleg for publikum


Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog

Gravrøysfelt Løsetstranda


Foto: Frode Pilskog