Details page

Gravrøys Langneset


Foto: Frode Pilskog
Gravrøysa er omlag 7,5 m i tverrmål. Den sentrale delen er til dels fjerna, medan ytterkantane er markerte. Røysa er vanskeleg å få auge på.