Details page

Fortøyingsbolt Kjeldsund


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsbolt. I 1929 sette Statens havnevesen ned 7 fortøyingsboltar i området. 4 boltar ved Kjeldsund og 3 ved Makrellvågen