Details page

Sula fyr


Øya Storsula skal ha vært et ledd i det gamle vete- og varslingssystemet som ble grunnlagt i middel­alderen. Det første fyrtårnet på øya ble bygd i 1793, av stein og jord, og fungerte lenge som dagmerke uten lys. Den fyrgryta som skulle plasseres på toppen, for å romme fyrblusset, kom aldri på plass. Tårnet forfalt raskt på grunn av den manglende fyrgryta. I 1804 ble det bygd et nytt tårn, denne gang av stein, på samme sted som det første. Heller ikke dette fyret kom i drift. I siste halvdel av 1800-tallet ble spørsmålet igjen reist om en form for lys i området, noe som førte til oppretting av Halten fyr i 1875. Fyrlyset på Sula kom først i 1909. Et forholdsvis lavt åttekantet murtårn – 13 meter – ble da oppført på Sulshaugen, på toppen av Stor­sula. Takket være lyshøyden over høyvatn – 43,5 meter – når fyrsveipet 18 nautiske mil til havs.Fyrstasjonen ble automatisert og avbemannet i 1974. Tårnet er fredet av Riksantikvaren. Fyrboligen er overtatt av Stiftelsen Sula fyr. Sula har forbindelse med Frøya ved hurtigbåt og bilferge. 

Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.Sula fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset