Details page

Slettringen fyr


Norges høyeste fyrtårn – 45 meter – står på holmen Slettringen utenfor det gamle fiskeværet Titran på vestenden av Frøya. Det første fyret på Slettringen, et tømmerhus med lyktetårn på taket (lyshøyde vel 20 meter), ble bygd i 1899. Samme høst, natta mellom 13. og 14. oktober, skjedde Titranulykken, der 29 fartøy forliste, og 140 mann mistet livet. I den påfølgende granskinga var det mange som kritiserte fyret på Slettringen for manglende skjerming og villedning under innseglinga. I ettertid nevnes derimot helst mangelen på stormvarsel, den plutselige stormen og mørket, påsegling og sper­ring av havneområdet på Titran som de viktigste år­sakene til omfanget av ulykken. Fyrbygningen fra 1899 ble erstattet av dagens støpejernstårn på høy betong­sokkel i 1923 (lyshøyde 48 meter). Fyr­holmen kan være vanskelig tilgjengelig i sjø­gang, og det ble ikke planlagt noen familiebolig på stasjonen. En ringmur i betong huser uthuset, oljebua og naustet. Fra naustet fører en 120 meter lang skinnelagt veg ned til landinga ved sjøen. Etter etableringen av det nye fyret ble den gamle fyrbygningen flyttet til Terningen. Slettringen fyr er fredet av Riksantikvaren.Slettringen fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Hør Eli Ellingsve fortelle om Sletringen fyr. I NRKs arkiv finnes denne reportasjen fra Slettringen. NRK(c)