Details page

Finnværet fyr


Fyrstasjonen i Finnværet ble opprettet i 1912, for å trygge innseilinga til Frohavet. Fyrboligen ble rommelig – fire rom og kjøkken, i tillegg til et vaktrom for lykte­huset på toppen. Det hvite trehuset med tårnet rager 15 meter i været, og lys­høyden var 23 meter over høyvatn. Uthuset inneholdt vedbu, høyloft og fjøs, men det er usikkert om det noen gang var husdyr på øya. Ved omlegging fra familie­stasjon til flerbetjent stasjon ble boligen ombygd, og kjelleren fikk innlagt bad. Fyret ble automatisert og avbemannet i 1985, og fyrlyset ble erstattet av ei lykt i lyktetårn (10 meter). Drivkraften er solcellepanel. Boligen er under oppussing, og det kan bli begrenset utleie etter hvert. Finnværet ligger i et område som er fredet som naturreservat. Dette medfører at ilandstigning og ferdsel som hovedregel ikke er tillatt mellom 1. april og 10. august. I perioden mellom 10. september og 15. november er all ferdsel på kasteplasser for sel forbudt.

Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.Finnværet

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset