Details page

Børøyholmen fyr


I 1873 bevilget Stortinget penger til et leifyr på Børøyholmen ved østenden av Hitra, for innseilingen til Trondheimsleia. Fyrholmen ble kjøpt for 60 spesiedaler, og det ble satt opp en bolig med to rom og kjøkken, to loftsværelser og vaktrom.

Fyrlyset ble plassert i ei hjørnelykt på boligen, i høyde med loftsetasjen. Det ble tent 25. november i 1874, og hadde brennetid mellom 21. juli og 16. mai. Lyshøyden var 14,7 meter over høyvatn, og lysvidden 12,3 nautiske mil. I 1970, da fyrvokteren gikk av med pensjon, ble fyret lagt ned som bemannet stasjon og erstattet av ei fyrlykt på betongsøyle om lag 10 meter foran fyrbygningen.

Da fyret ble nedlagt, fikk Hitra kommune tilbud om å overta bygningen, men avslo. Husene ble i 1973 solgt til en privat kjøper, revet og flyttet til fast-Hitra. Restene av grunnmuren er i dag de eneste materielle minnene om den tidligere fyrstasjonen.

Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.


Børøyholmen fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset